ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Επιτροπή Διαιτησίας καλεί τους παρακάτω υποψήφιους διαιτητές της Σχολής Διαιτησίας όπως παρευρίσκονται την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα του Αθλ. Κέντρου της ΕΠΣΜ στον Κορδία στην Καλαμάτα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις.

1. ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5. ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

7. ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να φέρουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ