Μεταγραφές Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου: Όλα τα βασικά στοιχεία – Ημερομηνίες, κανονισμοί, αλλοδαποί – Πλήρης οδηγός

29282_ph1

Τι πρέπει να γνωρίζουν παράγοντες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές για τις μεταγραφές.

* Καταρχήν, ένα επίσημο νεότερο είναι ότι η ΕΠΟ στη νέα εγκύκλιο μεταγραφών έχει προσθέσει διάταξη όπου αναφέρεται ότι, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, που το καλοκαίρι, πραγματοποίησε μεταγραφή σε ερασιτεχνική ομάδα, τον Ιανουάριο αν το επιθυμεί μπορεί να μεταγραφεί σε άλλη ερασιτεχνική ομάδα της αρεσκείας του.

Δηλαδή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του επομένου έτους, μπορεί να αγωνιστεί σε μέχρι δυο σωματεία.
Ως γνωστόν το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετώπισαν ειδικά φέτος και αρκετοί ποδοσφαιριστές που το καλοκαίρι υπέγραψαν σε ομάδες Γ΄ Εθνικής, αλλά όταν τα πράγματα δεν πήγαν καλά στα οικονομικά και άλλα, τον χειμώνα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλη ομάδα.

Τώρα μπορούν, και γενικότερα, να κάνουν μεταγραφή τον Ιανουάριο και όσοι πάνε σε ομάδα (είτε ως ελεύθεροι, είτε ως μεταγραφή) το καλοκαίρι.

Στο άρθρο 19, παράγραφος 2β του ΚΑΠ και στο άρθρο 15 του Κανονισμού μεταγραφών αναφέρονται πλέον συγκεκριμένα τα εξής: «Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία. Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή».

 

* * * Συνοπτικά (Οι καταληκτικές Προθεσμίες – Ημερομηνίες είναι αυτές που ισχύουν για την ΕΠΣ Ηλείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της, επειδή οι Αποδεσμεύσεις και οι Υποσχετικές θα πρέπει να υποβληθούν από την Ένωσή στο Μητρώο Δελτίων της Ε.Π.Ο. στο διάστημα που μεσολαβεί ως την τυπική λήξη – οι αιτήσεις μεταβολών που θα υποβληθούν ΜΕΤΑ τις καταληκτικές ημερομηνίες, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.)

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1/7 – έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Αυγούστου (καθώς και από 1/1 έως 31/1 του επόμενου έτους 2015, στη χειμερινή περίοδο)

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: Από 1/7 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 30/7

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ: Από 1/7 έως 31/7

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1/9 έως 30/9 και από 1/1 έως 31/1 του επόμενου έτους

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από 1/9 έως 31/12 και από 1/2 έως 15/5 του επόμενου έτους

 

Απο κει και πέρα

* Παραμένει η διάταξη που δίνει το δικαίωμα στις ερασιτεχνικές ομάδες στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να μπορούν να πραγματοποιούν μέχρι 3 μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών (όπως έγινε για πρώτη φορά αυτό τον Ιανουάριο, αυξανόμενος ο αριθμός από δυο).

 

* * * Στον φετινό Κανονισμό Μετεγγραφών (Παράρτημα Β’ – Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές), έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή όλων των σωματείων, στα παρακάτω σημεία:

1) Η κατηγορία των Ομογενών ποδοσφαιριστών κατατάσσεται ανάλογα με την υπηκοότητά τους, είτε στους Κοινοτικούς, είτε στους Αλλοδαπούς.

Π.χ. ομογενείς από την Ρωσία ή την Αλβανία, θα υπαχθούν στην κατηγορία των αλλοδαπών, Ομογενείς από Βουλγαρία ή την Ρουμανία (χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση), στην κατηγορία των κοινοτικών. Με το δεδομένο ότι κάθε σωματείο μπορεί να έχει στη δύναμή του μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς, πρέπει μετά την ένταξη των ομογενών στην κατηγορία των αλλοδαπών, να αποδεσμεύσει τους μεγαλύτερους των δεκαοκτώ (18) ετών υπεράριθμους αλλοδαπούς, ώστε στο αθλητικό δυναμικό τους να έχουν πέντε (5) ενήλικες αλλοδαπούς.

Μικρότερους των δεκαοκτώ (18) ετών αλλοδαπούς, θα μπορούν να διατηρούν χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

 

2) Τόσο για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή όσο και για κάθε νέα μεταβολή, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό υγείας του ποδοσφαιριστή, για τους αλλοδαπούς και τους κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, από Δημόσιο Νοσοκομείο (δηλαδή ότι είναι υγιείς, δεν πάσχουν μεταδοτικά νοσήματα και ότι μπορούν να αγωνίζονται). Για τους Έλληνες και κοινοτικούς, και από ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων που προβλέπει ο Κ.Α.Π. (ότι είναι υγιείς και ότι μπορούν να αγωνίζονται).

 

3) Για την Πρώτη Εγγραφή ή την ανανέωση του δελτίου, καθώς επίσης και για την Μετεγγραφή και την Επανεγγραφή των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, εκτός της άδειας νόμιμης διαμονής, αρκεί και η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα.

– Χρειάζεται ακόμη, Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου, νόμιμα επικυρωμένο (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικηγόρο).

– Στις Πρώτες Εγγραφές, Επανεγγραφές και Μετεγγραφές αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, η επικύρωση όλων των εγγράφων (πλην του Διαβατηρίου) θα πρέπει να γίνεται μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από τις Πρεσβείες ή Προξενία των Χωρών τους στην Ελλάδα, κι όχι από δικηγόρο.

– Οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις γονέα / κηδεμόνα είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, οι οποίες είναι πλέον συγκεκριμένες, σχέδια των οποίων είναι αναρτημένα στο site της Ενώσεως. Το ελληνικό κείμενο θα χρησιμοποιείται για Έλληνες ποδοσφαιριστές και για όσους κηδεμόνες γνωρίζουν την ελληνική (π.χ. Αλβανοί πολίτες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα κ.α.). Το αγγλικό κείμενο θα χρησιμοποιείται για πολίτες χωρών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για το αγγλικό κείμενο δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση, εκτός αν αυτό απαιτείται από τη δημόσια Αρχή που θα το επικυρώσει (ΚΕΠ, αστυνομικά τμήματα κλπ., δεν επιτρέπεται να επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα).

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επικύρωσης εγγράφων, δεν επιτρέπεται να επικυρώνουν έγγραφα που προορίζονται σε δημόσιες Αρχές. Επειδή συχνά οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών δεν επικυρώνουν τα έγγραφα που τους προσκομίζουν ποδοσφαιριστές και σωματεία, συγχέοντας την ΕΠΟ με τον δημόσιο τομέα, θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές, γονείς, παράγοντες σωματείων κ.α. που προσκομίζουν έγγραφα προς επικύρωση σε ΚΕΠ, αστυνομικά τμήματα κλπ, να αναφέρουν ρητά ότι η ΕΠΟ, στην οποία απευθύνονται τα έγγραφα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

4) Οι μετεγγραφές, εσωτερικές και διεθνείς, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, διεξάγονται κατά τη διάρκεια των δύο μετεγγραφικών περιόδων. Δηλαδή:

– Οι διεθνείς μεταγραφές θα μπορεί να γίνονται και την μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. (Μέχρι τώρα επιτρεπόταν μόνο την θερινή μετεγγραφική περίοδο, Ιούλιος – Αύγουστος).

 

5) Ειδικότερα για όλους τους ανήλικους ποδοσφαιριστές απαιτείται για κάθε μεταβολή, υποχρεωτικά η νέα έγγραφη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα, νόμιμα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, οι οποίες είναι πλέον συγκεκριμένες, σχέδια των οποίων είναι αναρτημένα στο site της Ενώσεως.

 

Έντυπα από την ΕΠΣ

 

Στην Ένωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από αυτήν, τα Έντυπα των αιτήσεων Μεταβολών.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν αποφάσεως της ΕΠΟ (49/2012) κάθε έντυπο Αίτησης Μεταβολών κοστολογείται ένα (1) ευρώ.

 

Δικαιολογητικά μεταγραφής, επανεγγραφής και υποσχετικής:

1. Συγκατάθεση του σωματείου (έντυπο μεταβολής) στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής.

2. Υποβολή αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, και σφραγισμένη(με κεφαλαία γράμματα και να φαίνεται καθαρά η σφραγίδα και των δυο σωματείων που εμπλέκονται στην μεταγραφή) και τέλος οι υπογραφές.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) του κηδεμόνα, για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναφέρεται η συναίνεση του κηδεμόνα για τη μεταγραφή του στο άλλο σωματείο.

4. Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, απαιτείται άδεια παραμονής του, θεωρημένη για τη γνησιότητα του εγγράφου, και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (συνδυασμός και με όσα προαναφέρθηκαν).

5. Για τους κοινοτικούς ποδοσφαιριστές απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταυτότητα που εκδίδει η χώρα μέλους.

6. Για τους ομογενείς ποδοσφαιριστές απαιτείται φωτοτυπία επικυρωμένη του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

 

Άλλες περιπτώσεις

 

* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΜ/ΕΠΟ γίνεται (με 200 ευρώ παράβολο) όλο το χρόνο, αλλά επανεγγράφεται σε σωματείο μόνο την περίοδο επανεγγραφών. ΑΦΟΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥΣ.

* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 28ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ και ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ 10ΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΜ/ΕΠΟ + 200 ευρώ παράβολο). Υποβάλλει αίτησή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους + ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΣ.

* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: προσφυγή για προσωρινή αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης δήλωσης συμμετοχής του σωματείου στην ΕΙΜ/ΕΠΟ + βεβαίωση από ΕΠΣ + 200 ευρώ παράβολο.
Επανεγγραφή την περίοδο επανεγγραφών σε σωματείο αρεσκείας του και με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου αυτόματη επιστροφή στην ομάδα του.

* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΠΕΣΕ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΣΥΝΕΧΗ ΕΤΗ: την περίοδο επανεγγραφών, προσφυγή με αίτησή του στην ΕΙΜ/ΕΠΟ + 200 ευρώ + βεβαίωση από ΕΠΣ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕ 200 ΧΛΜ Ή 108 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΜ/ΕΠΟ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ (από 1/10 – 31/10 κάθε έτους), 200 ευρώ κατάθεση παραβόλου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αριθ. λογ. 5082021433-637) + ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (λόγοι εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου , νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και Τραπεζών ή άλλης εργασίας αποδεδειγμένης για τουλάχιστον 6 μήνες στη νέα μόνιμη κατοικία του).
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

– ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: με απλή αίτηση μεταβολής μετεγγραφής (1/7 έως 31/8) ή με προσφυγή στην ΕΙΜ/ΕΠΟ (1/8 έως 31/8) με 200 ευρώ παράβολο.

* Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, έχουν το δικαίωμα, ακόμη και χωρίς την συναίνεση του σωματείου τους, να συνάπτουν επαγγελματικά συμβόλαια με Π.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. έχει την υποχρέωση, άλλως δεν εκδίδεται δελτίο ιδιότητας από την ΕΠΟ, να καταβάλλει μέσω κατάθεσης στην ΕΠΟ, στο αθλητικό σωματείο για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης το χρηματικό ποσό των:

α) τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500) για Π.Α.Ε.

Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και

β) είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500) για Π.Α.Ε.

Β΄ Εθνικής Κατηγορίας

Ως αμιγώς ερασιτεχνικά σωματεία θεωρούνται και τα σωματεία τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποβιβάζονται από την Β΄ Εθνική Κατηγορία στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.

Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία (1) έως τρεις (3) ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους. Ενώ το κοστολόγιο κάθε τέτοιου δελτίου ορίζεται από τις ΕΠΣ.

 

* * * ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ στα Τοπικά Πρωταθλήματα και στη Γ’ Εθνική Κατηγορία

 

Όλα τα βασικά δεδομένα των κανονισμών για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ως εξής:

α) Για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (που από το 2013 είναι Ερασιτεχνική κι αυτή) επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση στον αγώναμέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών αλλοδαπών ή κοινοτικών. Με οποιοδήποτε αριθμητικό συνδυασμό (είτε 3+1, είτε 2+2, είτε 4+0, κ.τ.λ., αρκεί να είναι ΣΥΝΟΛΙΚΑ μέχρι 4).

β) Στους αγώνες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες.

γ) Στους αγώνες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων των δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.

Αυτό αφορά ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ παίκτες και τους ξένους.

Στο δυναμικό της δηλαδή μπορεί κάθε ομάδα της κατηγορίας να έχει απεριόριστο αριθμό παικτών τέτοιας ηλικίας, αλλά στην ενδεκάδα απαγορεύεται να παίζουν μαζί περισσότεροι από δυο τέτοιοι.

δ) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως χρονολογία γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικίας μετά την 1η Ιανουαρίου, δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες κυπέλλου και πρωταθλήματος του σωματείου στο οποίο ανήκουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, που διεξάγεται την συγκεκριμένη ποδοσφαιρική περίοδο

 

Για τις Κατηγορίες τοπικών πρωταθλημάτων

 

Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα.

Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συμμετοχή τους στον αγώνα.

Στην ενδεκάδα του αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει, για τη συμπλήρωση του Φ.Α., τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών.

Αντίστροφα, η έλλειψη κοινοτικών ΔΕΝ συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.

* * * Δηλαδή κάθε ομάδα μπορεί να παίξει σε Τοπική κατηγορία, είτε με έως 4 κοινοτικούς, είτε με 2 κοινοτικούς + 2 αλλοδαπούς, είτε με 3 κοινοτικούς + 1 αλλοδαπό, κ.τ.λ.

Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

Η παράβαση αυτών των απαγορεύσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή.

 

* * * Όπως έχει γνωστοποιήσει η ΕΠΟ οι ΚΥΠΡΙΟΙ ποδοσφαιριστές λαμβάνονται ως Κοινοτικοί στον υπολογισμό.

 

Το κρίσιμο σημείο της άδειας παραμονής

Εφιστάται η μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ όλων των εμπλεκομένων (παραγόντων, αθλούμενων, κ.τ.λ.) στο εξής, σε ότι αφορά τα θέματα Πρώτης Εγγραφής ή Ανανέωσης του δελτίου ή Μετεγγραφής και Επανεγγραφής των ΞΕΝΩΝ (αλλοδαπών και κοινοτικών) ποδοσφαιριστών:

Ενω στο Άρθρο 4 παρ. 1α, του Παραρτήματος Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών, εξακολουθεί να αναφέρεται ότι,

«Για την Πρώτη Εγγραφή ή την ανανέωση του δελτίου, καθώς επίσης και για την Μετεγγραφή και την Επανεγγραφή των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, εκτός της άδειας νόμιμης διαμονής, αρκεί και η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής»,

από πέρυσι (στα τέλη Ιουλίου) η ΕΠΟ είχε γνωστοποιήσει εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι:

«Για την ολοκλήρωση μετεγγραφών, επανεγγραφών, και πρώτων εγγραφών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καθώς και για τις ανανεώσεις παλαιών δελτίων, δεν είναι πλέον αποδεκτό το αντίγραφο αίτησης για έκδοση Άδειας Διαμονής. Απαιτείται αντίγραφο καθαυτής της Άδειας Διαμονής του ποδοσφαιριστή, νόμιμα επικυρωμένο.

Επίσης ως νομιμοποιητικό έγγραφο της παραμονής αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα δεν γίνεται δεκτό αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση Πολιτικού Ασύλου, αλλά μόνο αυτό καθαυτό το έγγραφο με το οποίο παρέχεται Πολιτικό Άσυλο από τις αρμόδιες αρχές (όπως τούτο διευκρινίστηκε στο Δ.Σ./ΕΠΟ στις 06.04.2012).

Ως εκ τούτου θα απορρίπτεται όποιο δελτίο υποβάλλεται προς έκδοση στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώου Δελτίων και δεν πληροί τις ως άνω προβλεπόμενες προϋποθέσεις»…

* * * Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι στην πράξη, έπρεπε οι ομάδες να καταθέτουν και την άδεια διαμονής, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για το δελτίο.

Κάτι που πέρυσι, στην αρχή της σεζόν, δημιούργησε πρόβλημα κυρίως σε αρκετές ομάδες της Γ’ Εθνικής που είχαν πάρει στις τάξεις τους ποδοσφαιριστές αλλοδαπούς που μέχρι τότε αρκούσε η βεβαίωση Αίτησης παραμονής τους για να αγωνιστούν.

Και στη συνέχεια κλήθηκαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως την ίδια την άδεια παραμονής (με αποτέλεσμα αρκετές να μην προλάβουν ως την προθεσμία λήξης μεταγραφών, και κατάθεσης δικαιολογητικών, κ.τ.λ.).

* Ήδη για το συγκεκριμένο θέμα και το …κενό που θεωρητικά υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό ότι από κάποιες Ενώσεις που έχουν προχωρήσει και σε επίσημη ανακοίνωση για τα θέματα αυτά, άλλες επικαλούνται το άρθρο (και λένε ότι δέχονται από την αρχή των δικαιολογητικών την αίτηση έκδοσης άδειας), κι άλλες λένε ότι από την αρχή δεν δέχονται την αίτηση άδειας αλλά μόνο την ίδια την άδεια!

Από την ΕΠΣ Ηλείας, δεν υπάρχει (τουλάχιστον ακόμα) επίσημη ανακοίνωση γι’ αυτό το θέμα, όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ…

* ΝΕΟΤΕΡΟ – (10/7, η ΕΠΟ για το θέμα αυτό) Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και σε κάθε περίπτωση εγγραφής τους σε σωματείο, απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένης.

 

* * * Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΟ και οι Ενώσεις προτείνουν στους παράγοντες των σωματείων, ΠΡΙΝ προχωρούν σε οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, να επικοινωνούν με την Γραμματεία της Ένωσης προκειμένου να αντλούν τις πλήρεις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται (για να αποφύγουν και άσκοπες ενέργειες και φυσικά άσκοπα έξοδα).

 

* Σχετικά με τους ποδοσφαιριστές ηλικίας 7-10 ετών:

 

α) Όλα τα παιδιά 7-10 ετών υποβάλλουν αίτηση μεταβολής για προσωρινό δελτίο και όχι για πρώτη εγγραφή (αφορά στα παιδιά που δεν έχουν κλείσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους)

β) Τα παιδιά που συμπληρώνουν το δέκατο έτος στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή από 1/7 έως 30/6 θα μένουν ελεύθερα στις 30/6, ώστε να επανεγγραφούν είτε στο ίδιο σωματείο, είτε σε άλλο της αρεσκείας τους. Παραδείγματος χάριν, ένα παιδί που είχε τα δέκατα γενέθλια του στις 10/07/2013 ή στις 20/12/2013, ή στις 15/03/2014, ή στις 30/6/2014, θα μείνει ελεύθερο στις 30/06/2014. Ένα παιδί που συμπληρώνει τα δέκα έτη την 01/07/2014 και ύστερα, έως τις 30/06/2015, θα μείνει ελεύθερο στις 30/06/2015. Η ρύθμιση αυτή αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν το δέκατο έτος, ανεξαρτήτως, αν έχουν πραγματοποιήσει πρώτη εγγραφή ή προσωρινό δελτίο.

γ) ποδοσφαιριστές 7-10 ετών (που δεν έχουν κλείσει τα δέκα), οι οποίο διαθέτουν δελτίο, είτε από πρώτη εγγραφή, είτε από προσωρινό δελτίο, μπορούν να πραγματοποιήσουν μετεγγραφή( και όχι αποδέσμευση) μόνον κατόπιν προσφυγής στην ΕΙΜ/ΕΠΟ με παράβολο 50 ευρώ. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Αίτηση μεταβολής(μετεγγραφής) που θα υποβάλλεται στην ΕΠΟ όπως όλες οι αιτήσεις μετεγγραφής (και με υπογραφή του παιδιού), αλλά με την σημείωση στις παρατηρήσεις, ότι εκκρεμεί απόφαση ΕΙΜ για μετεγγραφή ποδ/στή 7-10 ετών. Παράλληλα θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΙΜ/ΕΠΟ η σχετική αίτηση και το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου για να προχωρήσει η εκδίκαση της προσφυγής στην ΕΙΜ.

Πηγή: iliaoikonomia.gr