Ακολουθήστε μας

Α Τοπικό

ΑΝΔΡΟΥΣΑ: Ισχυρή νέα διοίκηση. Τις επόμενες ημέρες η συγκρότηση σε Σώμα

Στην Ανδρούσα την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018, στα γραφεία του συλλόγου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την βεβαιωθείσα απαρτία των μελών έγινε απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς από τον απελθόντα πρόεδρο Γιώργο Πετρουλάκη και μετά ακολούθησε συζήτηση για τους στόχους της νέας χρονιάς.

Τα μέλη της νέας διοίκησης που θα συγκροτήσουν το νέο διοικητικό συμβούλιο (αρμοδιότητες μελών) απαρτίζουν οι εξής:
• Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος
• Γκούνης Στασινός
• Θεοδωρακάκης Κων/νος
• Θεοχάρης Παναγιώτης
• Καλογερόπουλος Κων/νος
• Καπράλος Βασίλειος
• Κοντόπουλος Ευστάθιος
• Κοντόπουλος Θεόδωρος
• Κοτσογλανίδης Γεώργιος
• Κουτσοσταθοπούλου Ευγενία
• Λαμπρόπουλος Δημήτριος
• Μακρής Κων/νος
• Μακρής Χαράλαμπος
• Μαραγκούλιας Αναστάσιος
• Μπιλάλης Γεώργιος
• Μπιλάλης Κων/νος
• Παγάνης Γεώργιος
• Παναγόπουλος Γεώργιος
• Πετρουλάκης Γεώργιος
• Σταθόπουλος Κων/νος Δημ.
• Χονδρός Γεώργιος
• Χονδρός Νικόλαος

Συγκροτήθηκε Επιτροπή σχεδιασμού, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από όλα τα μέλη για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Οι αρμοδιότητες των μελών θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση.

More in Α Τοπικό