Ακολουθήστε μας

Β Τοπικό

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών» του Δήμου Καλαμάτας. Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 79.990,29 € με ΦΠΑ, αποσκοπεί στην εγκατάσταση τεσσάρων ιστών φωτισμού, οι οποίοι θα φέρουν από δύο προβολείς έκαστος.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η κατασκευή υπογείου δικτύου σωληνώσεων και καλωδιώσεων, για την τροφοδότηση των πυλώνων με ρεύμα.

Έχει προγραμματιστεί η εγγραφή πιστώσεως 80.000 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 για την πραγματοποίηση του έργου.

More in Β Τοπικό