Ένταξη Πράξης του Δήμου Τριφυλίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Εντάχθηκε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας» συνολικού προϋπολογισμού 602.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Τριφυλίας (Ν. Μεσσηνίας).

Σύμφωνα με την απόφαση, ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το έργο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και ορθή κατασκευή του. Στην αίτηση σημειώνεται πως με την κατασκευή του συνθετικού τάπητα θα δημιουργηθεί μία νέα σύγχρονη αθλητική υποδομή υπερ-τοπικής σημασίας η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη όχι μόνο του διασυλλογικού αθλητισμό αλλά και στην ασφαλή άθληση των δημοτών.